Potrivit sursei citate, de la deschiderea sesiunii de finanţare pentru submăsura (sM) 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole", componenta sector vegetal, în data de 15 decembrie 2016, au fost depuse pentru finanţare 549 de proiecte de investiţii, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 186,5 milioane de euro.

AFIR precizează că a primit solicitări de finanţare peste limita plafonului de depunere a proiectelor, respectiv 200%, echivalentul a 150 de milioane de euro, faţă de suma alocată pentru această sesiune.

"După încheierea evaluării de către experţii AFIR, proiectele vor fi selectate în funcţie de punctajul obţinut la criteriile de selecţie de fiecare proiect în parte, în ordine descrescătoare. Selecţia proiectelor se va realiza în limita alocării disponibile aferente acestei sesiuni pentru sM 4.1, componenta sector vegetal, care este de 75.000.000 de euro", subliniază Agenţia.

Conform Regulamentului de selecţie a proiectelor, pentru această sesiune se aplică principiul potrivit căruia vor fi declarate neconforme proiectele al căror punctaj estimat va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii în care au fost depuse. De asemenea, vor fi declarate neconforme proiectele încadrate greşit din punct de vedere al alocării financiare (alocare distinctă). (Sursa: Agerpres)