'Urmărind evoluţia activelor nete unitare în luna raportată se observă că majoritatea celor cinci SIF au înregistrat evoluţii negative, fiind consemnate scăderi de 3,8% la SIF Banat-Crişana, 2,8% la SIF Muntenia şi de 0,1% la SIF Moldova, respectiv creşteri de 1% la SIF Transilvania şi 0,1% la SIF Oltenia. Evoluţia preţurilor de închidere comparativ cu cele ale lunii precedente a fost în general negativă, fiind consemnate scăderi de 6,5% la SIF Muntenia, 5,9% la SIF Banat-Crişana, 5,5% la SIF Oltenia şi 1,8% la SIF Transilvania, respectiv o creştere de 0,4% la SIF Moldova. Discontul la care sunt tranzacţionate în piaţă acţiunile celor cinci SIF se situează între 18,9% pentru SIF Moldova şi 47,1% pentru SIF Transilvania', se arată în document. 

Pe total SIF, investiţiile financiare pe termen scurt au scăzut cu 4,2% faţă de luna ianuarie, până la 6,55 miliarde lei. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active a scăzut la 72,5% în luna ianuarie, de la 74,7% în luna precedentă. 

'Valoarea însumată a acţiunilor cotate (pe ansamblul portofoliilor SIF) a scăzut cu 2,3%, până la 6,5 miliarde lei la sfârşit de februarie, de la 6,7 miliarde lei la final de ianuarie. Ponderea acestora în total active SIF la finalul lunii raportate s-a diminuat la 72,3%, faţă de 73% în luna precedentă. Analizată pe fiecare SIF în parte, ponderea acţiunilor cotate din portofoliu în total active la finalul de februarie se prezintă astfel: SIF Moldova cu 72,2% (70,8% anterior), SIF Banat-Crişana cu 69,8% (71,1% anterior), SIF Muntenia 68,2% (68,3% anterior) şi SIF Oltenia cu 66,5% (66,1% anterior)', informează AAF. 

În acelaşi timp, acţiunile necotate pe total SIF, care însumau la sfârşitul lunii ianuarie aproximativ 1,18 miliarde lei, au scăzut până la 1,16 miliarde lei, având o pondere de 12,8%, în scădere faţă de 12,9% la finalul lunii precedente. 

La finalul lunii februarie, capitalizarea bursieră la nivelul celor cinci SIF a fost de 5,7 miliarde lei, în scădere cu 3,9% faţă de nivelul lunii ianuarie.

 AGERPRES