La AGOA au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 4 septembrie 2012. La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 86,98 % din capitalul social al băncii.
Şedinţa AGOA a fost condusă de Preşedintele Provizoriu al Consiliului de Administraţie al BRD, domnul Petre Bunescu.
Supunerea la vot a numirii lui Philippe Charles Lhotte a survenit ca urmare a renunţării la calitatea de administrator a lui Alexandre Paul Maymat.
Numirea domnului Philippe Charles Lhotte este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.