Acţionarii BRD – Groupe Societe Generale au aprobat pe 13 septembrie, în Adunarea Generală Ordinară, numirea lui Philippe Charles Lhotte în calitate de administrator şi director general al băncii. De asemenea, acţionarii au aprobat atunci împuternicirea lui Petre Bunescu, director general adjunct al băncii, să semneze în numele BRD-GSG contractul de administraţie cu acesta, actul adiţional şi forma actualizată a actului constitutiv ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie.
La AGOA din data de 13 septembrie au fost prezenţi acţionari reprezentând 86,98 % din capitalul social al băncii, şedinţa fiind condusă de preşedintele interimar al CA al BRD, Petre Bunescu. BRD – Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor şi are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB.