UPDATE: Într-un răspuns oficial, BNR ne-a transmis că informațiile solicitate de Capital referitoare la acest subiect sunt considerate secret profesional și sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor.

“Referitor la informațiile care fac obiectul solicitării din data de 15.01.2021, formulată în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare (având în vedere definiția informației de interes public stipulată la art.2 lit. b) din actul normativ menționat), vă comunicăm, în baza art. 12 alin.(2) și (5) din Regulamentul nr.7/17.12.2019 privind soluționarea cererilor de informații de interes public și a petițiilor în Banca Națională a României, că acestea sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, conform art.12 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr.544/2001, coroborat cu dispozițiile art.52 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (care statuează că informațiile obținute în cursul exercitării atribuțiilor băncii centrale în domeniul autorizării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit sunt considerate secret profesional și implică respectarea obligației corelative de păstrare a confidențialității, putând fi dezvăluite numai în condițiile expres prevăzute de dispozițiile legale aplicabile),” se arată în poziția oficială a BNR.

Concret, o parte a creditele neperformante ale BRD ar fi fost gestionate în ultimii ani de doi salariați care ar fi semnat documente oficiale fără să aibă calitatea legală necesară. Mai precis, până în septembrie 2020. Este vorba despre M.M. și despre M.D., angajați al instituției bancare. Se pare că în acest moment structura de supraveghere a BNR ar aștepta documentele care să dovedească că cei doi aveau toate împuternicirile legale.

Solicitați de Capital să ofere o poziție oficială, reprezentanții băncii ne-au trimis următorul răspuns:

”Din păcate, instituțiile bancare sunt puse uneori și în situația de a recupera credite neperformante. Această activitate derivă atât din prevederile contractelor semnate cu clienții, cât și din prevederile legale în vigoare. Este de domeniul evidenței că angajații băncii desfășoară activitatea de recuperare în baza competențelor atribuite. În acest sens, vă precizăm că au fost și sunt abilitați de către BRD să reprezinte banca în relațiile cu terții în cadrul procesului de administrare a unor credite și recuperare a creanțelor, abilitare care respectă toate condițiile stabilite de actele normative în vigoare, inclusiv cele emise la nivelul sectorului financiar-bancar, după cum acestea sunt transpuse în actul constitutiv și normele interne ale băncii.”

Reprezentanții BRD au ținut să ne precizeze faptul că  în realitate, în realitate, cei doi angajați menționați mai sus au fost abilitați să reprezinte Banca în relațiile cu terții in cadrul procesului de administrare a unor credite și recuperare a creanțelor, Conform art. 32 din Actul Constitutiv al BRD-Groupe Societe Generale SA, “În relația cu terții, Banca poate reprezentată și angajată prin semnatură și de alte persoane autorizate in acest sens prin Deciziile Comitetului de Direcție, prin Norma de Funclionare Internă sau prin Directiva Managementul competentelor de aprobare a creditelor și altor angajamente Prin Norma 1 — Funcționare Internă (“N l”) se stabilesc reguli clare atât în privința dreptului de angajare, cât și a celui de semnare, pentru ambii salariați anterior menționați, iar în Anexele 4 si 6 ale NI pot fi regăsite o serie de operațiuni pe care sunt îndreptățiți să le efectueze, atât în sensul aprobării, cât și al semnării, printre acestea regăsindu-se inclusiv documentele in legătură cu litigiile derivate din activitatea de recuperare a creditelor neperformante.

Mai mult, reprezentanții BRD precizează că cei doi angajați erau mandatați și înainte de data de 15 septembrie 2020.

“În plus, aceste competențe se regăsesc in norma de funcționare a BRD incă de la data angajării, respectiv din anul 2016. Decizia nr. 404 din a Consiliului de Administrație a vizat aprobarea unor modificări și actualizäri ale Normei I — Funcționare Internă, fără insă a trata chestiunea competențelor aferente pozițiilor ocupate,” se arată într-un document trimis de reprezentanții BRD.