M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 785/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (201100646) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 794/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100646) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 796/16 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100646) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 811/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (201100646) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 812/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (201100646) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0646 din 09 Septembrie 2011
Act nr. 813/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 teza a doua din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (201100646) Curtea Constituțională a României Ordonanţa Guvernului  nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie 2011 Ordonanţa Guvernului  nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011 Ordonanţa Guvernului  nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 2 septembrie 2011