M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 1035/12 Octombrie 2011 Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani (201100790) Guvernul României

M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 1065/26 Octombrie 2011 Hotărâre privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia (201100790) Guvernul României

M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 164/08 Noiembrie 2011 Rectificare referitoare la Decretul nr. 164/1997 (201100790) Președintele României

M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 1154/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (201100790) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 46/20 Octombrie 2011 Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010 (201100790) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011
Act nr. 851/31 Octombrie 2011 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin din 1 octombrie 2010 (201100790) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii