M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 547/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^2 din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100606) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 548/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100606) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 549/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 şi art. 93^1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100606) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 685/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi b), art. 71 alin. 1 şi 2 şi art. 281 din Codul penal şi ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală (201100606) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 694/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100606) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0606 din 29 August 2011
Act nr. 701/31 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil (201100606) Curtea Constituțională a României