M. Of. nr. 0761 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 50/24 Octombrie 2011 Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului COM (2011) 425 final (201100761) Senatul României

M. Of. nr. 0761 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 2706/25 Octombrie 2011 Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare (201100761) Ministerul Administrației Publice

M. Of. nr. 0760 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 1049/19 Octombrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială „Conversmin“ – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100760) Guvernul României

M. Of. nr. 0760 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 1050/19 Octombrie 2011 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială „Avioane Craiova“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (201100760) Guvernul României

M. Of. nr. 0760 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 1213/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 16, 17, 18 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (201100760) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0760 din 28 Octombrie 2011
Act nr. 1215/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 159 din Codul de procedură civilă (201100760) Curtea Constituțională a României