M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 183/20 Martie 2012 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea achitării de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncă în urma disponibilizării (201200204) Guvernul României

M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 192/20 Martie 2012 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 68 km 48 + 905 la Zeicani“, judeţul Hunedoara (201200204) Guvernul României

M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 217/20 Martie 2012 Hotărâre privind stabilirea cerinţelor pentru indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă (201200204) Guvernul României

M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 1148/18 Septembrie 2008 Hotărâre privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (republicare) (201200204) Guvernul României

M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 295/16 Martie 2012 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene (201200204) Președintele României

M. Of. nr. 0204 din 28 Martie 2012
Act nr. 35/19 Martie 2012 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene (201200204) Parlamentul României