M. Of. nr. 0451 din 28 Iunie 2011
Act nr. 617/16 Iunie 2011 Hotărâre privind transmiterea imobilului Cantonul Şimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Sălaj în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. (201100451) Guvernul României

M. Of. nr. 0451 din 28 Iunie 2011
Act nr. 640/22 Iunie 2011 Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011 (201100451) Guvernul României

M. Of. nr. 0451 din 28 Iunie 2011
Act nr. 104/09 Mai 2008 Lege privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc (republicare) (201100451) Parlamentul României

M. Of. nr. 0451 din 28 Iunie 2011
Act nr. 121/16 Iunie 2011 Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010 (201100451) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0450 din 28 Iunie 2011
Act nr. 575/01 Iunie 2011 Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010 (201100450) Guvernul României

M. Of. nr. 0450 din 28 Iunie 2011
Act nr. 616/16 Iunie 2011 Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 369/2002 (201100450) Guvernul României
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare", transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.