M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 90/21 Februarie 2012 Hotărâre privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012, la Bucureşti, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (201200136) Guvernul României

M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 4/28 Februarie 2012 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe (201200136) Parlamentul României

M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 3/28 Februarie 2012 Hotărâre pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe (201200136) Parlamentul României

M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 5/28 Februarie 2012 Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (201200136) Parlamentul României

M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 259/23 Februarie 2012 Ordin pentru abrogarea alin. (6) al art. 3 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii“ (201200136) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0136 din 28 Februarie 2012
Act nr. 50/27 Februarie 2012 Ordin privind transparenţa plăţilor efectuate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (201200136) Ministerul Administrației și Internelor