M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 1120/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra-Grădiştea“ (201100828) Guvernul României

M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 1129/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti“ (201100828) Guvernul României

M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 1133/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, în sate lineare şi puncte negre“ (201100828) Guvernul României

M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 1285/29 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, ale art. 1 lit. f) şi art. 3 din lege (201100828) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 798/09 Noiembrie 2011 Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale „AGRI CONS Broker de Asigurare“ – S.R.L. (201100828) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

M. Of. nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Act nr. 799/14 Noiembrie 2011 Decizie privind sancţionarea Societăţii Comerciale „Astral Broker de Asigurare“ – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare (201100828) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3392/2011  pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 816 din 18 noiembrie 2011