M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 909/14 Septembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 (201100673) Guvernul României

M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 911/14 Septembrie 2011 Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului (201100673) Guvernul României

M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 912/14 Septembrie 2011 Hotărâre privind transmiterea unor imobile – teren din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa (201100673) Guvernul României

M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 819/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. 1 şi 4 din Codul familiei (201100673) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 825/21 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5 şi 9 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (201100673) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0673 din 21 Septembrie 2011
Act nr. 878/30 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100673) Curtea Constituțională a României
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3154/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţei nominale a persoanelor asigurate", transmisă spre publicare la Monitorul Oficial.