M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 24/30 August 2011 Ordonanţă privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (201100628) Guvernul României

M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 25/31 August 2011 Ordonanţă pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (201100628) Guvernul României

M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 28/31 August 2011 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (201100628) Guvernul României

M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 859/24 August 2011 Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 9,9190 ha, proprietate publică a comunei Voineasa, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa, judeţul Vâlcea – Construirea pârtiei de schi Mioarele – tronson A“ (201100628) Guvernul României

M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 724/31 August 2011 Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 649/2011 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea (201100628) Casa Națională de Asigurări de Sănătate

M. Of. nr. 0628 din 02 Septembrie 2011
Act nr. 11/01 Septembrie 2011 Listă partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, pentru alegerile parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2 (201100628) Autoritatea Electorală Permanentă