M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 757/13 Octombrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale (201100733) Președintele României

M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 758/13 Octombrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010 (201100733) Președintele României

M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 759/13 Octombrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (201100733) Președintele României

M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 760/13 Octombrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren – CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC“, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie (201100733) Președintele României

M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 761/13 Octombrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale (201100733) Președintele României

M. Of. nr. 0733 din 19 Octombrie 2011
Act nr. 180/14 Octombrie 2011 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale (201100733) Parlamentul României