M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 1514/15 Noiembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (201200024) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 5/11 Ianuarie 2012 Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020 (201200024) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 6/11 Ianuarie 2012 Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Florea din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (201200024) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 11/11 Ianuarie 2012 Decizie pentru numirea domnului Vasile Cepoi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii (201200024) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 7/11 Ianuarie 2012 Decizie pentru numirea domnului Teodor Narcis Godeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (201200024) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0024 din 12 Ianuarie 2012
Act nr. 2743/21 Noiembrie 2011 Ordin privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare (201200024) Ministerul Mediului și Pădurilor