M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 92/02 Noiembrie 2011 Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional (201100796) Guvernul României

M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 790/07 Noiembrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (201100796) Președintele României

M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 787/07 Noiembrie 2011 Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 (201100796) Președintele României

M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 194/07 Noiembrie 2011 Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (201100796) Parlamentul României

M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 1470/20 Octombrie 2011 Ordin pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (201100796) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0796 din 10 Noiembrie 2011
Act nr. 1200/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100796) Curtea Constituțională a României