M. Of. nr. 0313 din 06 Mai 2011
Act nr. 336/30 Martie 2011 Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100313) Guvernul României

M. Of. nr. 0313 din 06 Mai 2011

Act nr. 390/13 Aprilie 2011 Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor – Dancu şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100313) Guvernul României

M. Of. nr. 0313 din 06 Mai 2011
Act nr. 1430/02 Mai 2011 Ordin privind desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (201100313) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

M. Of. nr. 0313 din 06 Mai 2011
Act nr. 1431/02 Mai 2011 Ordin privind desemnarea Societăţii Comerciale CERTROM – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (201100313) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

M. Of. nr. 0312 din 06 Mai 2011
Act nr. 142/08 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (201100312) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0312 din 06 Mai 2011
Act nr. 193/10 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (201100312) Curtea Constituțională a României