M. Of. nr. 0466 din 04 Iulie 2011
Act nr. 623/16 Iunie 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş (201100466) Guvernul României

M. Of. nr. 0466 din 04 Iulie 2011
Act nr. -/17 Iunie 2011 Ghid a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (201100466) Ministerul Mediului și Pădurilor

M. Of. nr. 0466 din 04 Iulie 2011
Act nr. 1726/17 Iunie 2011 Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (201100466) Ministerul Mediului și Pădurilor

M. Of. nr. 0465 din 04 Iulie 2011
Act nr. 650/22 Iunie 2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“ din subordinea Băncii Naţionale a României (201100465) Guvernul României

M. Of. nr. 0465 din 04 Iulie 2011
Act nr. 651/22 Iunie 2011 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României“ din subordinea Băncii Naţionale a României (201100465) Guvernul României

M. Of. nr. 0465 din 04 Iulie 2011
Act nr. 569/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (201100465) Curtea Constituțională a României