Guvernul României s-a angajat în faţa Fondului Monetar Internaţional să strângă bani de la bogaţii ţării. Deja, 300 de români cu venituri ridicate au primit scrisori prin care vor fi încurajaţi să îşi declare veniturile şi să îşi plătească taxele, scrie economica.net.
Cei 300 au fost identificaţi de Fisc în urma informaţiilor publice disponibile şi a analizelor istoricului fiscal. De altfel, numărul ales este cel al celebrului top al celor mai bogaţi oameni din România publicat de revista Capital. „În legătură cu persoanele cu venituri ridicate, am identificat 300 de plătitori de taxe care vor fi incluşi în programul dedicat de conformare, bazându-ne pe informaţiile publice valabile şi a analizelor istoricului fiscal. Până pe 10 mai 2012, vom trimite scrisori pentru încurajarea conformării voluntare ca prim pas pentru o coerciţie crescută", se arată în memorandumul de înţelegere cu FMI.
Guvernul susţine că vrea doar să îi ajute pe bogaţi să îşi plătească dările la stat.
"Scrisorile sunt de îndrumare şi de asistenţă. Nu-i ameninţăm cu nimic. Le punem în vedere că dacă au venituri din străinătate să le declare la ANAF, depunând declaraţia respectivă. De asemenea, în scrisoare sunt îndemnaţi să depună obişnuita declaraţie 200", au spus surse guvernamentale pentru economica.net.  
Avere de 29,5 miliarde de euro, 14 milionari au reședința în străinătate
Cei mai bogați 300 de români au o avere cumulată de 29,5 miliarde de euro, în ușoară scădere față de ediția precedentă. Dintre cei 300 de milionari, 14 au reședința în străinătate, iar 121 au domiciliul în Capitală.
Deși mulți s-au confruntat cu reale probleme financiare, unii au înregistrat și creșteri semnificative. Motivul? Au investit în energie, construcții-infrastructură, agri­cultură sau pro­ducție, sectoare care au performat bine în ultimul an.
Ion Țiriac și Dinu Patriciu nu au mai prins loc pe podium. Frank Timiș, cu o avere de 1,6-1,65 mld. euro, ocupă locul întâi și este urmat de Ioan Niculae și familia Adamescu.
VEZI ce le-a scris Fiscul
"Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în eventualitatea în care, în decursul anului fiscal 2011, aţi realizat venituri din străinătate, aveţi obligaţia de a depune declaraţia privind veniturile realizate din străinătate (formularul 201) până la data de 25 mai 2012, la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi domiciliul fiscal, direct la registratură sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile.

Vă informăm că, începând cu anul 2012, vor fi întreprinse acţiuni suplimentare de control şi verificare a conformării în vederea identificării veniturilor impozabile din străinătate pentru care persoanele fizice nu şi-au îndeplinit obligaţia de declarare conform legii.

În consecinţă, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi întreprins demersurile necesare evitării acumulării de sume suplimentare sub forma de penalităţi şi dobânzi, sau chiar a altor sancţiuni prevăzute de lege, în cazul ignorării cu bună ştiinţă a obligaţiei de a declara veniturile obţinute. Vă aducem la cunoştinţă că nedepunerea declaraţiei în termenul legal se sancţionează cu amenda contravenţională, iar pentru impozitul neachitat la termenul prevăzut de lege se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere."