Conform propunerii înaintate de deputatul PNL, judecătorii CCR pot fi numai judecătorii numiţi în condiţiile art.125 alin. 1 din Constituţie. Judecătorul numit ca judecător al CCR este suspendat de drept din funcţie pe durata mandatului.

Ce prevede proiectul

Postul ocupat de magistrat la momentul numirii ca judecător al Curții Constituționale este rezervat în mod obligatoriu. La încetarea mandatului de judecător al Curţii, magistratul are dreptul de a reveni pe postul deţinut anterior numirii. Perioada în care magistratul a exercitat funcţia de judecător al CCR este considerată vechime în magistratură, prevăd articolele nou propuse în proiect.

Trebuie menționat că proiectul prevede și că preşedintele României numeşte judecătorii CCR dintre magistraţii care şi-au depus candidaturile la Secretariatul general al Administraţiei prezidenţiale.

Camera Deputaţilor şi Senatul numesc, la propunerea Biroului permanent şi pe baza raportului Comisiei juridice, motivat cu privire la toţi candidaţii, în calitate de judecător al Curţii Constituţionale, magistratul care a întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi. Candidaturile se depun la Secretariatele generale ale celor două Camere ale Parlamentului.

Judecătorii depun cererile de candidatură, însoţite de un curriculum vitae, avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi actele doveditoare că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Lipsa avizului sau avizul negativ al CSM duce la respingerea cererii de candidatură.

De asemenea, numirea judecătorului la CCR se face numai cu acordul prealabil exprimat în scris prin cererea de candidatură a magistraţilor.

Ce precizează iniţiatorul proiectului

În timpul şedinţelor publice vor trebui să poate robă şi consilierii juridici, pe lângă judecători, magistraţi asistenţi, procurori şi avocaţi.

„Curtea Constituţională este subordonată caracterului politic al acesteia, amprenta politicului fiind puternic simţită în fiecare decizie a Curţii, numeroase fiind deciziile care au fost aspru criticate de opinia publică.

În aplicarea principiului constituţional al echilibrului puterilor în stat este necesar ca activitatea de jurisdicţie constituţională să revină puterii judecătoreşti.

Pentru realizarea principiilor constituţionale ale separaţiei puterilor şi echilibrul acestora în stat este necesară o nouă abordare a organizării Curţii Constituţionale prin acordarea unor roluri partajate şi echilibrate, în conformitate cu istoria constituţională, în privinţa jurisdicţiei constituţionale, celor trei puteri ale statului”, precizează deputatul PNL în expunerea de motive a proiectului.