Potrivit sursei citate, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a publicat vineri listele intermediare ale cererilor de finanţare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile POCU/18/4/4.1 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome – Regiuni mai puţin dezvoltate" şi POCU/20/4/4.2 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate". 

Au fost admise pentru finanţare 55 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 237,82 milioane euro, din cele 63 trecute de etapa verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii.

"Proiectele care vor fi finanţate vizează comunităţile marginalizate şi pornesc de la o abordare integrată, în funcţie de nevoile specifice locale. Acţiunile vizează integrarea persoanelor pe piaţa muncii, încurajarea participării la stagii şi scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educaţiei cu obţinerea unor calificări şi competenţe relevante pentru piaţa muncii şi integrarea profesională, precum şi încurajarea şi cultivarea spiritului antreprenorial. Listele publicate astăzi pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anunţuri-program nu includ cererile de finanţare aflate în etapa de soluţionare contestaţii (cu privire la etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii)", se spune în comunicat. 

Potenţialii beneficiari – autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniu/ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acţiunile selectate – pot depune până în data de 16 iunie 2017 cereri de finanţare în cadrul noilor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 4.1, respectiv Obiectivului specific 4.2 POCU. 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare. 

POCU 4.1. 'Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome – regiuni mai puţin dezvoltate şi regiune dezvoltată' şi POCU 4.2. 'Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate' fac parte din Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii. 

Suma totală alocată axei prioritare 4 este de 1,047 miliarde de euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate (din care 65,853 milioane de euro rezervă de performanţă) şi 63,169 milioane de euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov (4,118 milioane de euro rezerva de performanţă). 

AGERPRES