Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, Componenta 1. „Romania Start Up Plus”.
 
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 17.814.843,56 lei, din care finanțarea nerambursabilă este 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 
Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
 
Prin activitățile și rezultatele propuse, proiectul va contribui la înființarea și subvenționarea cu maxim 40.000 euro a 60 de afaceri, dezvoltarea lor durabilă și la crearea a minim 120 locuri de muncă.
 
Grupul țintă al proiectului include șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în mediul urban al regiunii Sud-Vest Oltenia și creează minim 2 locuri de muncă.
 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
 
Contact:
 
CCIR: Narcis Pîrnău, tel. 0374.474.378, email proiect: [email protected]
județul Dolj: Armăşelu Sabin Giuliano, tel. 0752.236.789
județul Gorj: Bodislav Mariana, tel. 0722.610.045
județul Mehedinți: Tudorescu Mirela, tel. 0722.604.540
județul Olt: Mocan Dorel, tel. 0722.571.941
județul Vâlcea: Mateescu Lorena, tel. 0728.298.492

(P)