Potrivit OG nr. 30/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, declaraţia va fi depusă o dată la trei luni de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, dar şi de persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor publice care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv. De asemenea, măsura va fi aplicată şi în cazul persoanelor fizice autorizate şi întreprinderilor individuale, persoanelor fizice care exercită profesii liberale, precum şi formulelor de asociere fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Comunicatul transmis de DGFP Călăraşi vizează şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; dar şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, care în anul anterior au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv.

Aceste categorii de contribuabili vor plăti impozitul pe veniturile din salarii şi alte câştiguri asimilate acestora, dar şi contribuţiile sociale obligatorii aferente, până la data de 25 – inclusiv – a lunii următoare trimestrului luat ca reper.

Primul termen trimestrial de depunere a declaraţiei şi de plată a obligaţiilor declarate este 25 ianuarie 2012. Pentru celelalte categorii de contribuabili, care au calitatea de angajator sau o alta asimilată acesteia, depunerea D112 se face lunar, până la data de 25 – inclusiv – a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile.