Asistenţa a fost solicitată de autoritățile de la București după ce, în iunie și iulie 2010, cea mai mare parte a teritoriului țării a fost afectată de inundații grave și de alunecări de teren și a raportat Comisiei Europene pagube în valoare de 876 milioane de euro, această sumă reprezentând 0,6669% din venitul național brut României și depășește pragul normal de 0,6 % .
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument de care dispune UE pentru a face față dezastrelor naturale și pentru a-și manifesta solidaritatea cu regiunile afectate de un dezastru. Fondul a fost creat ca reacție la inundațiile devastatoare care au lovit Europa Centrală în vara anului 2002.
În prezent FSUE are un buget anual de un miliard de euro, iar în cei opt ani care au urmat de la crearea sa, a fost utilizat în cazul a 33 de dezastre de diverse tipuri: inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni și secetă. Până în prezent, au primit sprijin 20 de state membre, suma totală alocată depășind 2,1 miliarde de euro.