Acest buget de investiţii vizează perioada 2017-2021 pentru implementarea noii strategii pe termen lung. Suma se adaugă cheltuielilor de capital aferente proiectelor existente, estimate la 1-1,1 miliarde de dolari. Potrivit datelor companiei, în segmentul de rafinare, Grupul va continua să se concentreze pe implementarea iniţiativelor incluse în Next Downstream Program (2015-2017), care urmează să genereze ”o îmbunătățire a rezultatului EBITDA cu 500 milioane de dolari”.

Ca parte a strategiei sale pe termen lung, Grupul are ca obiectiv creșterea graduală a ponderii produselor altele decât carburanții, la peste 50% până în 2030, de la nivelul actual sub 30%. Mai mult, intenţionează să majoreze cantitatea de materie primă prelucrată de combinatele petrochimice, urmând să beneficieze în acelaşi timp de creşterea cererii pentru produse profitabile cum ar fi carburanții pentru avioane, lubrifianţii şi uleiurile de bază.

De asemenea, compania îşi va extinde cota de piaţă pe segmentul GPL. ”MOL a planificat investiţii de aproximativ 80-130 milioane USD în rafinăriile sale din Ungaria şi Slovacia pentru a creşte  flexibilitatea producţiei de propilenă şi lubrifianţi. Pentru a procesa tipurile de ţiţei care oferă cele mai bune marje de profit şi pentru a răspunde cererii pentru produsele sale, compania intenţionează să crească aportul de ţiţei transportat maritim în rafinăriile sale fără ieşire la mare, de la nivelul actual de 10% la 33% până în 2030, urmând să majoreze la peste 50 numărul tipurilor de țiței din mix-ul folosit”, reiese dintr-un comunicat de presă. De asemenea, compania a bugetat până la 1,9 miliarde de dolari până în anul 2021 pentru dezvoltarea activităţii în sectorul petrochimiei. Îmbunătăţirea randamentului la producţia de propilenă şi investiţia în derivate cu cerere mare ale propilenei reprezintă principala direcţie pentru următorii cinci ani. Compania va investi peste 500 milioane dolari în instalaţiile de cracare cu abur din Ungaria şi Slovacia. Totodată, va investi în domeniul poliolilor pe bază de oxid de propilenă, un produs utilizat în industria auto, fabricarea ambalajelor şi a mobilierului.

În același timp, grupul va dezvolta în continuare rețeaua de benzinării din ECE şi va continua să analizeze oportunităţi de fuziuni şi achiziţii aflate în raza de livrare a rafinăriilor sale, în afara celor trei piețe cheie (Ungaria, Slovacia și Croația). De asemenea, a anunțat că va moderniza staţiile şi va extinde în continuare conceptul Fresh Corner, în 700 de unităţi, până în 2018. Oferta de bunuri şi servicii pentru consumatori va contribui la rezultatul EBITDA cu 450-500 milioane dolari până în 2021, reprezentând peste 20% din EBITDA la nivel de grup, și se va menține pe un trend de creștere până în 2030.

Din datele companiei mai reiese că intenționează să realizeze cheltuieli de capital de peste 2 miliarde dolari pentru proiectele existente, în perioada 2017-2021. Astfel, aproximativ 35% din sumă va fi alocată pentru explorare – cu accent pe ECE, Pakistan şi Norvegia – iar 45% reprezintă finanțarea pentru proiecte de dezvoltare a proiectelor din ECE, Marea Britanie, Pakistan, Kazakhstan şi a câmpului Baitugan din Rusia. Totodată, estimează că producţia de petrol şi gaze a segmentului Upstream se va menţine la un nivel cel puțin apropiat de cel actual. În acest scop sunt însă necesare atât investiţii în proiecte existente cât și în potențiale noi proiecte pentru înlocuirea rezervelor, pentru a stopa declinul producției prognozat după anul 2019. Luând în considerare toate aceste aspecte, orice eventuale viitoare achiziții trebuie să se înscrie în criteriile financiare ale Grupului, într-un mediu marcat de un preţ scăzut al ţiţeiului. ”MOL intenționează să îşi mențină poziția competitivă din perspectiva costurilor de producție, exprimate în prezent cu o singură cifră (nivelul actual este de 6,3 USD/baril echivalent petrol) și continuă să aibă ca obiectiv menținerea activităților de Explorare & Producţie la un nivel auto-finanțabil, sustenabil şi generator de valoare chiar în contextul prețurilor scăzute ale țițeiului (50 de dolari/baril sau mai puţin)”, se mai arată în comunicatul de presă.

“Ca urmare a transformării noastre industriale, ne aşteptăm ca proiectele strategice realizate în prima fază în segmentul produselor petrochimice să genereze un rezultat EBITDA de 250-300 milioane de dolari anual, în timp ce contribuția la EBITDA a serviciilor pentru clienţi este estimată să depăşească 20% până în 2021”, a spus Zsolt Hernádi, Preşedinte-CEO al Grupului MOL.