Informaţia apare într-un proiect de lege iniţiat de Ministerul Economiei privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau produse petroliere, prin care se transpune în legislaţia naţională ultima directivă europeană din domeniu.

‘Nivelul stocurilor minime corespunde cel puţin mediei zilnice a importurilor nete pe 90 de zile sau mediei zilnice a consumului intern pe 61 de zile, oricare dintre cele două cantităţi este mai mare’, spune textul proiectului de lege.

‘Stocurile minime se folosesc în cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi majore în aprovizionarea pieţei naţionale cu ţiţei şi/sau produse petroliere. În vederea asigurării disponibilităţii stocurilor minime în caz de disfuncţionalităţi majore în aprovizionarea pieţei naţionale cu ţiţei şi produse petroliere, acestea nu pot fi utilizate de autorităţile publice în scopuri comerciale’, se mai arată în proiectul de act normativ.

Aceste stocuri trebuie realizate de toţi operatorii de pe piaţă şi de către instituţiile statului.

‘Având în vedere problemele de ordin administrativ care decurg din constituirea şi menţinerea stocurilor de urgenţă, pentru calculul obligaţiilor de stocare se prevede luarea în considerare a tuturor operatorii economici care introduc pe piaţă cantităţi mai mari de 1.000 tone ţiţei şi/sau produse petroliere pe an. Restul consumului intern corespunde unui procent de aproximativ 1% din consumul de total de produse petroliere realizat în anul precedent şi va fi redistribuit tuturor operatorilor economici nediscriminatoriu în funcţie de cota de piaţă a fiecăruia’, se arată în nota de fundamentare.

Urmează ca stocurile minime să fie stabilite anual prin hotărâre de Guvern.

Reprezentanţii ministerului explică, în nota de fundamentare, că la nivelul Uniunii Europene, directivele care reglementează obligaţia statelor membre de a constitui şi menţine stocuri minime de siguranţă de ţiţei şi/sau produse petroliere au fost modificate de mai multe ori. De asemenea, aceste directive care au un conţinut tehnic detaliat necesită adaptări periodice.

Anul trecut a intrat în vigoare o nouă directivă europeană privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi sau de produse petroliere care prevede posibilitatea ca stocurile minime să fie constituite de către operatorii economici şi de către stat. Acest lucru implică elaborarea unui nou act normativ prin care România trebuie să transpună noua directivă europeană.
Sursa: Agerpres