“Majoritatea contractelor colective de muncă la nivel de ramură (sector de activitate), aferente organizaţiilor sindicale afiliate la CNS ‘Cartel ALFA”, au expirat. Este evident că în lipsa acestor documente, lucrătorii din domeniile respective, reprezentaţi ori nu de sindicate, sunt cei care au şi vor avea probleme. Există totuşi, în anumite domenii, ca palier superior contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unităţi – de asemenea în proces de restrângere sau expirare – unde mai sunt păstrate o serie de prevederi cu caracter minimal. Am fost informaţi cu privire la negocierile de la Banca Română pentru Dezvoltare (BRD), în vederea încheierii contractului colectiv de muncă. De asemenea, în perioada imediat următoare ar putea fi declanşate astfel de negocieri şi la retailerul francez Carrefour”, a declarat Adrian Clipii, reprezentantul Departamentului Social al CNS “Cartel ALFA”,.

Potrivit unui raport furnizat în exclusivitate Agerpres, sunt expirate deja contractele colective de muncă pe ramurile “Industrie Minieră şi Geologie”, contract care a fost încheiat iniţial de Federaţia Naţională Mine Energie, în februarie 2008; “Agricultură, Piscicultură, Pescuit”, încheiat de Centrala Sindicatelor Lucrătorilor din Agricultură, Industria Alimentară, Turism şi ramuri Conexe “CERES”, în martie 2010; “Metalurgie Feroasă, Neferoasă”, încheiat de Federaţia Sindicală a Siderurgiştilor Metarom şi de Federaţia Naţională Sindicală Solidaritatea Metal în luna iulie 2010.

De asemenea, mai sunt expirate contractele colective de muncă pe ramurile “Industria Materialelor de Construcţii” (încheiat de Federaţia Generală a Sindicatelor Familia Anghel Saligny în august 2010); “Textile – Confecţii”, care a beneficiat de un act adiţional încheiat de Centrala Sindicală din Industria Uşoară – Bucureşti C.S.I.U. în iulie 2011; “Construcţii” – contract încheiat iniţial în decembrie 2007, şi care a beneficiat de trei acte adiţionale semnate de Federaţia Generală a Sindicatelor Familia Anghel Saligny. În acest caz mai există un Acord încheiat în decembrie 2011, neînregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (printr-un patronat nereprezentativ), cu o valabilitate de 2 ani.

Celelalte ramuri fără contracte colectivă de muncă sunt “Celuloză şi Hârtie” (contract încheiat iniţial de Federaţia Lemn, Mobilă, Celuloză şi Hârtie în noiembrie 2008; “Construcţii de Maşini” (contract încheiat iniţial de Federaţia Naţională Sindicală Solidaritatea Metal în ianuarie 2008) şi “Comerţ” – contract încheiat iniţial de Federaţia Sindicatelor din Comerţ, în februarie 2010.

În luna iulie a acestui an va expira, prin nedenunţare, şi contractul din ramura “Chimie-Petrochimie”, încheiat iniţial de Federaţia Sindicatelor Libere din Chimie şi Petrochimie în august 2010. De asemenea, în noiembrie 2013, va expira contractul colectiv de muncă din ramura “Învăţământ Preuniversitar”, contract care a fost încheiat iniţial de “Federaţia Educaţiei Naţionale” în noiembrie 2012, dar la care există posibilitatea de prelungire.

În ultima lună din an, respectiv în decembrie 2013, va expira contractul colectiv de muncă din ramura “Învăţământ Superior şi Cercetare”, contract care a fost încheiat iniţial de Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater în decembrie 2012, şi la acesta existând posibilitatea de prelungire.

Contractul colectiv de muncă din ramura “Mass Media” a fost încheiat în luna mai 2006 şi va expira în ianuarie 2014, documentul fiind iniţiat de Federaţia Sindicală din Mass-Media “Alfa 2004” – organizaţie nesemnatară a contractului colectiv de muncă.

În cazul ramurii “Electrotehnică, Electronică, Mecanică Fină, Utilaje şi Apărare”, contractul colectiv de muncă a fost semnat iniţial de Federaţia Naţională Sindicală Solidaritatea Metal în noiembrie 2010, şi va expira în noiembrie 2014. Pentru ramura ‘Servicii comunitare de utilităţi publice. Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului”, contractul colectiv de muncă a fost încheiat de Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice şi de Federaţia Naţională de Mediu “Ecologistul” în decembrie 2012 şi va expira în decembrie 2014.

Sursa: Agerpres