Potrivit rezultatelor sondajului de conjunctură realizat de BNR în luna august, principalii indicatori economici analizaţi reflectă aşteptări divergente la nivelul industriei şi construcţiilor. Producţia industrială se va plasa la un nivel apropiat celui din luna anterioară (soldul conjunctural a coborât marginal sub zero: -3 la sută). De remarcat este faptul că factorul sezonier (asociat derulării concediilor de odihnă în această perioadă) nu oferă singura explicaţie pentru atenuarea optimismului.

În construcţii, revigorarea activităţii, sugerată de triplarea soldului conjunctural pozitiv (până la 28 la sută), este exclusiv de natură sezonieră – seria ajustată relevă stagnarea volumului producţiei. În ceea ce priveşte volumul total al comenzilor, luna august va marca menţinerea așteptărilor moderat favorabile ale operatorilor industriali (+8 la sută pe serie brută; +17 la sută pe serie ajustată) şi o creştere sezonieră a cererii în construcţii (+29, respectiv +6 la sută).
Disponibilul de produse finite industriale se va plasa la un nivel uşor superior celui din intervalul precedent (sold conjunctural: +6 la sută), în timp ce în construcţii indicatorul nu va consemna modificări semnificative (-3 la sută). În privinţa materiilor prime, stocurile se vor situa în limite normale în industrie, dar pentru construcţii se estimează din nou cote uşor deficitare.

Participanţii la sondajul de conjunctură invocă, şi pentru luna august, efectul limitativ imprimat de cererea deficitară asupra activităţii celor două sectoare economice, ponderea opiniilor de acest tip fiind de circa 37 la sută în industrie şi respectiv de 51 la sută în construcţii. Blocajul financiar îşi va menţine influenţa nefavorabilă în construcţii (în opinia a 61 la sută din numărul total al respondenţilor) şi, în măsură mai mică, în industrie (în proporţie de 13 la sută). Influenţe negative de amplitudine relativ scăzută vor exercita ratele înalte ale dobânzilor bancare, evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale, dar şi dificultăţile întâmpinate în procurarea materiilor prime. Majoritatea respondenţilor din industrie şi construcţii nu anticipează variaţii ale dimensiunii personalului angajat; cu toate acestea, nivelurile moderat negative ale soldurilor conjuncturale (-8, respectiv -9 la sută) indică posibilitatea operării unor disponibilizări de mică amplitudine.

Aproximativ 94 la sută din numărul total al respondenţilor din industrie şi 91 la sută din totalul operatorilor din construcţii nu vor efectua modificări ale preţurilor de producţie în luna august. Totuşi, nu poate fi neglijată posibilitatea unor majorări de mică intensitate în ambele sectoare, sugerate de menţinerea valorilor uşor pozitive ale soldurilor conjuncturale atât în cazul seriei brute, cât şi în cel al seriei ajustate (+5 la sută pentru industrie; +8 la sută pentru construcţii).

Companiile industriale îşi vor restrânge investiţiile (sold conjunctural: -13 la sută); rezultatul încorporează însă influenţa factorilor sezonieri, seria ajustată indicând stagnarea indicatorului.

În construcţii, traiectoria investiţiilor va fi descrescătoare în cazul ambelor serii. Pesimismul se menține și în privința ratei profitabilităţii în industrie şi construcţii.