Perpetuarea crizei datoriilor suverane ale statelor lumii a determinat băncile internaționale să limiteze drastic creditele transfrontaliere. Procesul global de dezintermediere generat de limitarea creditării transfrontaliere de către băncile internaționale a provocat preocupări serioase privind vulnerabilitatea ECE, având în vedere prezența puternică a băncilor străine în aceste țări. Analiștii Erste Group au analizat cifrele pentru a arăta de ce procesul de dezintermediere al băncilor străine din ECE, cu excepția Ungariei, este limitat. În plus, nici nu se previzionează o reducere masivă a expunerii băncilor-mamă în regiune. „Unul din principalele motive ale procesului de dezintermediere limitat din ECE este faptul că bancile austriece, care domină finanțarea regiunii, au legături în special cu Germania și nu se bazează prea mult pe finanțarea din Marea Britanie (care a fost cea mai agresivă în privința dezintermedierii) și din țările periferice. Al doilea motiv este acela că datoria publică mai scăzută și dimensiunea relativ redusă a sectorului bancar au permis economiilor din ECE să evite cercul vicios dintre finanțarea publică a sectorului bancar și datoria publică, care pune în prezent probleme Greciei și Spaniei”, explica Juraj Kotian, Director Cercetare Macro/Fixed Income pentru ECE în cadrul Erste Group. Necesarul net de finanțare externă al ECE6 s-a înjumătățit față de perioada pre-Lehman; investițiile străine directe și fondurile europene nete finanțează împreuna în totalitate contul curent din țările ECE6 (cu excepția României).
Analistii Erste subliniează că reducerea semnificativă a necesarului de finanțare externa pentru țările ECE6 înseamnă că regiunea este mai puțin vulnerabilă la procesul global de dezintermediere comparativ cu 2008. Investițiile străine directe și fondurile europene nete, care reprezintă finanțare fără îndatorare, finanțează împreună în totalitate contul curent din aproape toate țările ECE6. Acesta nu este și cazul Romaniei, care înregistrează întârzieri în atragerea de fonduri UE comparativ cu celelalte state din regiune. Totuși, și statele care au aderat la UE în 2004 au avut nevoie de câțiva ani pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și a majora capacitatea de absorbție. Companiile asiatice sunt tot mai prezente în ECE, care nu mai este exclusiv o platformă de producție germană. Anul trecut, țările din ECE6 au atras intrări de capital străin net în valoare totală de 36 miliarde euro – circa jumătate din capitalul atras în anul de vârf 2007, dar aproximativ egal cu volumul mediu din perioada 2002 – 2006. Prezența companiilor germane și austriece în rândul principalilor investitori reprezintă un avantaj, deoarece producția lor este extrem de competitivă și companiile de acolo sunt printre cel mai puțin afectate de reducerea gradului de îndatorare al sectorului bancar.
 
Trei din principalii 10 exportatori din România, Slovacia, Ungaria și Republica Ceha sunt companii asiatice.