Așadar, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 21.600, mai puțin cu 6.100 locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior. În administraţia publică (1,15%), sănătate şi asistenţă socială (0,94%) s-au înregistrat cele mai mari rate ale locurilor de muncă, în trimestrul IV al anului trecut.
La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile din industria extractivă (0,04%), respectiv cele de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,07%).
La fel ca în trimestrele precedente ale anului 2011, în industria prelucrătoare s-a concentrat peste o treime (7.500 locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar rata a luat valoarea de 0,75%. Puţin peste 13% din totalul locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în administraţia publică (2.900 locuri vacante), în timp ce în sănătate şi asistenţă socială (2.700 locuri vacante) s-au concentrat 12,5% din totalul acestor locuri. Împreună cu activitatea de învăţământ (400 locuri vacante), sectorul bugetar însumează peste o pătrime (27,8%) din numărul total al locurilor de muncă vacante.
Potrivit INS, angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată în activităţile din industria extractivă şi în cele de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,03 mii locuri vacante, respectiv 0,05 mii locuri vacante).
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, rata locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai importante creşteri în administraţia publică (+0,10 puncte procentuale), urmată de alte activităţi de servicii, respectiv de activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+0,07 puncte procentuale în fiecare din aceste activităţi).
În sens contrar, cu cele mai semnificative diminuări ale ratei locurilor de muncă vacante, s-au plasat activităţile de construcţii (-0,28 puncte procentuale) şi cele de servicii administrative şi servicii suport (-0,27 puncte procentuale).
Cele mai relevante scăderi s-au produs în industria prelucrătoare (-2.400 locuri vacante), respectiv în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (-1.000 locuri vacante).
Totodată, în trimestrul IV din 2011, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini şi echipamente și tehnicieni. De această dată, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată a fost identificată pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (5.000 locuri vacante), respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (4.600 locuri vacante).
Cea mai redusă disponibilitate a cererii de forţă de muncă salariată atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-a constatat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,25% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 50 locuri vacante), urmată de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,33% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 900 locuri vacante). Comparativ cu trimestrul precedent, cei doi indicatori analizaţi au înregistrat scăderi în aproape toate grupele majore de ocupaţii.