Fermierii din zona montană pot accesa în acest an 13 milioane de euro prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), pentru realizarea de abatoare de capacitate mică, informează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat transmis miercuri Agerpres.

Fondurile aflate la dispoziţia fermierilor sunt acordate prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” din PNDR 2020.

Potrivit sursei citate, cererile se depun exclusiv online pe site-ul AFIR până la data de 31 decembrie 2020, ora 16:00, sau până când, prin cererile depuse, se atinge plafonul maxim de 19,4 milioane de euro, care are în plus o rezervă de 50% din suma alocată.

„Pragul de calitate pentru proiectele care se depun în luna august este de 40 de puncte, stabilite prin cumularea criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul solicitantului (www.afir.info – investitii PNDR – sM 4.2 – Ghidul Solicitantului sM 4.2_2020 – abatoare montane). Finanţarea nerambursabilă acordată prin PNDR 2020 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru realizarea unui abator de mică capacitate în zona montană, în cazul în care acesta este realizat de către IMM-uri. Pentru grupuri de producători, cooperative sau societăţi cooperative intensitatea sprijinului acordat poate ajunge până la 70%. Dacă este realizat de alte întreprinderi decât cele menţionate anterior, finanţarea PNDR va fi de maximum 40%. Fondurile nerambursabile acordate pentru o astfel de investiţie pot ajunge până la maximum 300.000 euro/proiect”, precizează AFIR.

Sunt eligibile pentru finanţare investiţiile în unităţi de sacrificare de capacitate mică destinate porcinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, care sunt amplasate în localităţi din zona montană, iar lista Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT) din aceste zone este publicată pe pagina de Internet a Agenţiei.

Capacitatea maximă de sacrificare a unui abator de capacitate mică, incluzând tăierile de urgenţă, presupune un maxim de 5 UVM (unitate vită mare)/zi şi încadrarea în 200 de capete/lună pentru porcine, ovine sau caprine şi de 40 de capete/lună pentru bovine.

„În cazul în care se realizează o investiţie pentru un centru de sacrificare acesta trebuie să funcţioneze pentru cel mult 2,5 UVM/zi şi să se încadreze în 100 de capete/lună pentru porcine, ovine sau caprine şi în 20 de capete/lună pentru bovine. Pentru a depune o cerere de finanţare a unei unităţi de sacrificare de capacitate mică, în zona montană, fermierii trebuie să respecte prevederile Ghidului solicitantului şi anexele aferente acestuia, publicat la secţiunea Investiţii PNDR în pagina dedicată submăsurii 4.2. AFIR, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor şi a uşura identificarea cheltuielilor eligibile, a obiectivelor măsurii şi a condiţiilor care trebuie respectate, pune la dispoziţie fermierilor un Ghid sintetic, concis şi lămuritor”, notează sursa citată.

AFIR menţionează că, pentru informaţii suplimentare sau clarificări, personalul instituţiei de la nivel central, dar şi de la nivel regional, poate oferi solicitanţilor de fonduri europene informaţii detaliate, utile la întocmirea corectă a proiectului.