Fondurile BEI vor acoperi contribuţia bugetului de stat care cofinanţează investiţii prioritare de infrastructură în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM). Aceste proiecte vor fi implementate în diverse regiuni, majoritatea fiind în zonele mai puţin dezvoltate din România şi/sau pe Axele prioritare TEN-T (Coridoarele Pan-Europene) . 

Investiţiile vor beneficia de granturi UE şi se vor concentra pe promovarea unui transport sustenabil şi pe eliminarea blocajelor din infrastructurile cheie din reţea. De asemenea se va pune accent şi pe dezvoltarea unor sisteme de transport multimodal şi pe reducerea impactului transporturilor asupra mediului. 

România este reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, iar beneficiarii sunt autorităţile naţionale relevante şi companiile care implementează proiecte conform programului strategic de dezvoltare a infrastructurii naţionale în perioada de programare 2014 – 2020 (POIM).  

"Împrumutul de la Banca Europenă de Investiţii va sprijini investiţiile strategice de infrastructură de transport, care sunt importante pentru creşterea mobilităţii, siguranţei şi a interconectivităţii în România şi pentru întărirea competitivităţii ţării. Acesta proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia instituţia îi oferă servicii de finanţare şi consultanţă accesibile pe termen lung, accelerând absorbţia fondurilor UE şi stimulând avansul economiei şi scăderea şomajului, precum şi îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor", a declarat Andrew McDowell, vicepreşedinte BEI. 

Ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, a afirmat la rândul său că "noul împrumut contractat de la BEI este o dovadă a bunei colaborări stabilite între România şi Banca Europenă de Investiţii acând ca scop încurajarea investiţiilor în ţara noastră, punerea în practică a Mater Planului General de Transport convenit cu Comisia Europeană şi creşterea absorbţiei fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020. Obţinută în condiţii financiare favorabile şi pe termen lung, acest tip de facilitate de creditare sprijină suplimentar eforturile Guvernului României de a crea sau de a menţine locuri de muncă, de a reduce decalajele dintre diferitele zone şi de a asigura bunăstarea populaţiei într-un mediu benefic, toate ducând la o creştere sustenabilă a economiei. România a beneficiat în trecut de patru facilităţi similare: două facilităţi legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, şi alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Capital Uman". 

Şi comisarul pentru politică regională Corina Creţu a subliniat că "dezvoltarea reţelei strategice de transport în România va aduce beneficii semnificative comerţului şi turismului şi va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este şi impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, al drumurilor mai sigure şi al unor sisteme de transport mai sustenabile pentru cetăţeni. De aceea mă bucur să văd că Fondurile de Coeziune şi resursele BEI sunt unificate pentru o mai bună conectivitate în România." 

Finanţarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanţarea proiectelor mari de infrastructură, cât şi a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanţare directă de către BEI, se precizează într-un comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti. 

Iniţiativa de asistenţă tehnică JASPERS (asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene – furnizată în comun de BEI şi Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel şi asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate. 

Banca Europeană de Investiţii este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deţinută de statele membre ale UE. Aceasta face ca finanţările pe termen lung să fie disponibile pentru investiţii solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.

AGERPRES