Consilierii municipali se întrunesc astăzi, de la ora 11:00, în cadrul unei şedinţe pe a cărei ordine de zi figurează 53 de proiecte de hotărâre, printre care şi cel privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, precum şi noul regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat marţi că va introduce pe ordinea de zi a şedinţei un proiect în baza căruia pacienţii trataţi de COVID-19 care donează plasmă ar urma să beneficieze de un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă sau pentru medicamente.

„Am scris un proiect dedicat acestei nevoi stringente, împreună cu medicii de la Administraţia Spitalelor, pe care îl voi adăuga joi pe ordinea de zi a Consiliului General. În esenţă, este vorba despre convingerea cât mai multor pacienţi trataţi să fie salvatorii celor care suferă, prin întâlniri, discuţii, argumente umanitare. În plus, la acest efort vom adăuga şi un stimulent financiar în cuantum de 1.000 de euro, sub forma tichetelor de masă şi/sau cadou, din care donatorii pot procura medicamente (vitamine, minerale), alimente necesare revenirii tonusului, dar şi alte produse necesare”, a scris Firea, marţi, pe Facebook.

Ce proiecte au fost postate pe site-ul PMB

– Darea în plată a unei părţi din Satul Francez, având în vedere obligaţiile Primăriei Capitalei către Maria şi Costică Constanda. Proiectul, supus pentru a cincea oară dezbaterii CGMB, conţine raportul de evaluare din 31 iulie, întocmit de către Mapps Master Appraisal – Business Valuation, realizat pentru două parcele de teren cu suprafeţele de 11.280 mp şi 3.695 mp împreună cu cele opt construcţii edificate pe acestea, de pe Şoseaua Nordului, nr. 140 B. Evaluatorul a estimat că valoarea de piaţă a imobilelor respective este de 109.669.579 lei (22.689.475 euro). Darea în plată a imobilelor ar urma să se aprobe sub condiţia încetării de către creditori, până la 31 decembrie 2020, a oricăror acte de executare silită făcute în baza titlurilor executorii.

Pe 7 august, Primăria Municipiului Bucureşti a fost informată de către Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costică Constanda. Primarul general, Gabriela Firea, preciza că PMB trebuie să-i returneze lui Costică Constanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei.

– Titlul de cetăţean de onoare al Capitalei ar urma să fie conferit sculptorului Marian Zidaru, rectorului Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, pictorul Sorin Ilfoveanu, şi omului de afaceri de origine libaneză Roger El Akoury, fondator al Muzeului de Artă Recentă din Bucureşti.

– Un teren cu o suprafaţă de 630 mp, situat pe str. Gârlei nr. 6, Sector 1, în proximitatea Lacului Herăstrău, ar urma să fie dat în folosinţă gratuită Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, în vederea construirii unui lăcaş de cult. Darea în folosinţă se acordă Patriarhiei Române pe o perioadă de 49 de ani, iar cheltuielile pentru amenajarea lăcaşului de cult vor fi suportate de către Patriarhie. În situaţia în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a hotărârii nu încep lucrările de investiţii sau imobilul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute, hotărârea îşi încetează aplicabilitatea. De asemenea, pe ordinea de zi figurează şi un alt proiect, potrivit căruia ar urma să se aprobe darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Reut a terenului cu suprafaţa de 395 mp, situat în b-dul Mircea Vodă FN, Sector 3, în vederea desfăşurării de activităţi şcolare, pe o perioadă de 49 de ani.

– Constituirea unui fond de finanţare în valoare totală de 600.000 de lei în vederea acordării unor granturi de sprijin pentru galerii de artă care îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti. Fondul va fi constituit din bugetul aprobat pentru acest an al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public.

– Operatorii de salubrizare vor fi obligaţi să spele străzile situate în zona centrală a oraşului minim o dată pe zi, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare. Şi măturatul se va realiza zilnic în zona centrală a oraşului, pe bulevarde, străzi principale, pasase/poduri rutiere sau pietonale. În zonele aglomerate se vor realiza două treceri pe zi, iar pe străzile secundare se va realiza o trecere la 2-3 zile.

Potrivit documentului, autorităţile locale ale sectoarelor 1-6 vor avea obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe cinci fracţii, respectiv: deşeuri biodegradabile, deşeuri de hârtie/carton, mase plastice, deşeuri de sticlă/metal şi deşeuri reziduale. În situaţia în care colectarea pe cinci fracţii nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare, autorităţile locale vor avea obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum două fracţii, umed şi uscat, urmat de un proces de sortare a fracţiei uscate prin care să obţină cel puţin patru fracţii: hârtie/carton, mase plastice, deşeuri de metal şi deşeuri reziduale.

– Aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea reabilitării, consolidării, refuncţionalizării împrejmuirii şi organizării execuţiei pentru 18 imobile de la adresele: str. Sfinţilor nr.13, str. Gabroveni nr. 18, bulevardul Pache Protopopescu nr. 54 , str. Dianei nr. 2, str. Franceză nr. 5, str. Şerban Vodă nr. 107, str. Şipotul Fântânilor nr. 5, str. Smârdan nr. 19, str. Academiei nr. 15 , str. Gladiolelor nr. 11 , str. Vasile Pârvan nr. 2 – 4 , str. Plantelor nr. 47, Calea Moşilor nr. 74, Calea Moşilor nr. 82, Calea Moşilor nr. 84, Calea Moşilor nr. 92, Calea Moşilor nr. 149, Franceză nr. 32. Proiectele totalizează 72,1 milioane lei, fără TVA.