Veniturile din exploatare au scăzut cu 3%, de la 295,9 milioane lei în primul semestru din 2019, la 286,4 milioane lei în primul semestru din 2020, potrivit agerpres.ro

De asemenea, cheltuielile din exploatare au scăzut cu 11%, de la 269,6 milioane lei în primul semestru din 2019, la 242,1 milioane lei în primul semestru din 2020.

Variaţia veniturilor şi cheltuielilor din exploatare

Conform raportului transmis către BVB, variaţia veniturilor şi cheltuielilor din exploatare a condus la un rezultat net pentru primul semestru al anului 2020 de 45,3 milioane lei în comparaţie cu 26,3 milioane lei în primul semestru al anului 2019.

La 30 iunie 2020, societatea are depusa la ANAF o scrisoare de garanţie bancară în suma de 8,35 milioane de lei pentru sumele stabilite suplimentar de către Autorităţile fiscale urmare a reverificării taxei de clawback încheiată în luna aprilie 2018.

Sicomed a fost înfiinţată în 1962 ca Întreprinderea de Medicamente Bucureşti (IMB). În 1990 Sicomed a devenit societate pe acţiuni, prin încorporarea şi preluarea întregului patrimoniul al fostei IMB în conformitate cu Decizia Guvernului. Capitalul social iniţial a fost rezultatul diferenţei dintre active, inclusiv evaluări specifice a terenului şi clădirilor donate de către stat companiei, în conformitate cu decizia Guvernului, şi pasivele deţinute la aceeaşi dată. Începând cu data de 24 ianuarie 2006, societatea şi-a schimbat denumirea din Sicomed SA în Zentiva SA.

O modificare în structura acţionariatului la nivel de grup

Începând cu 11 martie 2009 s-a produs o modificare în structura acţionariatului la nivel de grup (Sanofi Aventis a achiziţionat 97% din acţiunile Zentiva NV – părinte al societăţii).

Trebuie menționat că la sfârşitul lunii octombrie 2016, Grupul Sanofi a anunţat, după o analiză a tuturor opţiunilor disponibile, iniţierea procesului de separare a diviziei sale de medicamente generice din Europa.

Zentiva SA a fost inclusă începând cu această dată în acest proces de separare, proces care a fost finalizat la data de 30 septembrie 2018, când Advent International NV a achiziţionat divizia de medicamente generice din Europa a Grupului Sanofi.