Veniturile programatorilor IT sunt scutite de impozitul de 16%, potrivit Codului Fiscal. Însă, textul legii este general, iar detaliile referitoare la condiţiile pe care trebuie să le respecte beneficiarii – companii şi angajaţi – sunt enumerate în Ordinul MFP 1479/2013. Deşi nu este expres scris în lege, facilitatea se poate acorda doar din anul următor celui în care au fost întrunite criteriile legale pentru că unele dintre acestea pot fi analizate la închiderea anului fiscal. Din această cauză, multe companii sunt tentate să acorde scutirea din timpul anului, asumându-şi, uneori involuntar, riscuri în cazul unui control.

Care sunt criteriile?

În primul rând, angajatul trebuie să fie absolvent al unei facultăţi acreditate cu una dintre cele 14 specializări precizate în ordinul menţionat. Lista (care poate fi văzută mai jos) a fost mult îmbunătăţită, în toamna anului trecut, când au fost adăugate opt specializări celor şase existente până la acea dată.

În al doilea rând, compania este responsabilă pentru încadrarea beneficiarului atât în organigramă, cât şi pe un post care să fie conform cu prevederile legale. Totodată obiectul de activitate principal al firmei trebuie să fie unul admis de legislaţie. Astfel:

Obiectul de activitate trebuie să se regăsească într-unul dintre următoarele coduri CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

Posturile pe care pot fi încadraţi beneficiarii sunt de: analist, programator, proiectant sisteme informatice, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer de sistem software, manager proiect informatic.

Postul trebuie să se afle în organigramă într-un: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare.

Venitul anual al companiei trebuie să fie de cel puţin 10.000 dolari pentru fiecare angajat scutit de impozit şi trebuie înregistrat distinct în balanţele analitice. Din această condiţie reiese că, pentru o încadrare corectă a beneficiarilor, scutirea poate fi acordată doar din anul fiscal următor în funcţie de rezultatele anului în curs.

Lista specializărilor: Automatica şi informatica industrială, Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare, Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii, Matematică, Matematică informatică, Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată, Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune, Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate natională, ingineria informaţiei, tehnologia informaţiei, Informatica industrială, informatica aplicată in ingineria electrică, informatica aplicată în ingineria materialelor, matematică şi informatică în inginerie, Cibernetică economică, Fizică informatică, Chimie informatică, Automatică si informatică aplicată. Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, ingineria sistemelor multimedia, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii. Telecomenzi şi electronică în transporturi, Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare