Rămânând la zona digitală, Viviane Reding declară că prin setul de instrumente 5G, ca și prin planul de combatere a efectelor COVID, UE a arătat clar că dorește să stimuleze inovația ”pentru un viitor ecologic și digital” și ca a înțeles că trebuie ”să își definească propriile priorități și să ia propriile decizii”. 

În acest sens, fostul vicepreședinte al Comisiei Europene și-a exprimat încrederea că ”Europa ar putea fi pionier în domeniul 5G, dând astfel un impuls puternic mai multor evoluții economice”, în domenii precum agricultura, educația, sănătate, transport etc.  În context, ea a reamintit concluziile unei analize Reuters în care se menționează că o eventuală interzicere a achiziționării de la firme chineze ar adăuga aproximativ 55 de miliarde de euro la costul rețelelor 5G din Europa și ar întârzia  introducerea tehnologiei cu aproximativ  18 luni. 

Astfel, Viviane Reding consideră că membrii UE ar trebui sa utilizeze o abordare unificată pentru a atenua riscurile de securitate cibernetică, precum cea propusă în setul de instrumente 5G anunțat de Comisia Europeană și prin care se stabilește o „abordare comună bazată pe o evaluare obiectivă a riscurilor identificate și măsuri de atenuare proporționale”. Ea apreciază că „toate tehnologiile noi au întotdeauna riscuri și că acestea trebuie să fie atenuate prin garanții europene convenite de comun acord”.

În concluzie, fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, menționează că „legislația UE impune respectarea principiilor obiectivității, transparenței, proporționalității și nediscriminării, setul de instrumente 5G al UE mergând in aceeași direcție și nerecomandând o interdicție pe criterii politice”. 

(P)