În cadrul Conferinţei Ministeriale asupra Protecţiei Informaţiilor Infrastructurilor Critice care a avut loc la Balatonfured, Ungaria, Valerian Vreme, ministrul Comunicaţiilor, a avut o serie de întâlniri bilaterale cu oficiali europeni şi  reprezentanţi ai statelor membre UE printre care şi Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene.
Vreme a discutat Kroes despre operaţionalizarea unui CERT guvernamental (Computer Emergency Response Team) în perioada următoare,  proiectul de Hotărâre de Guvern fiind în curs de avizare

De asemenea, un subiect important al discuţiei a fost vizita preconizată a Comisarului European la Bucureşti, în perioada 11-12 iulie 2011, vizită care se va efectua la invitaţia ministrului Vreme.
 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale MCSI este instituţia care are rolul de a realiza politica Guvernului în sectoarele comunicaţiilor electronice şi audiovizuale, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi în domeniul serviciilor societăţii informaţionale şi ale societăţii bazate pe cunoaştere în România.