În proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se arată că programul Casa verde se va aplica și în 2019. În baza acestui program, se acordă ajutoare de la stat pentru schimbarea sistemului de încălzire cu unul bazat pe energie regenerabilă.

Solicitanții pot beneficia de până la 3.000 de lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare presurizate și până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură (exclusiv pompe de căldură aer-aer).

Pot fi finanțate atât cheltuielile de achiziție ale sistemelor de încălzire ce folosesc energie regenerabilă, cât și cele de montaj și punere în funcțiune. De asemenea, se va putea obține ajutor și în privința taxei pe valoare adăugate. Dar, pentru a obține ajutoarele respective, cheltuielile trebuie făcute după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

În program se pot înscrie persoanele fizice cu domiciliul în România. Acestea trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai terenului și ai casei. Persoana care deține un apartament (într-un imobil unde există mai mult de două apartamente), de exemplu, unde există, separat, o carte funciară pentru apartament și alta pentru teren, nu poate solicita ajutorul statului.

În același timp, imobilul pentru care se solicită finanțare nu poate face obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări ori unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică. 

Alte condiții se referă la faptul că solicitanții trebuie nu trebuie, să aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, să fi fost condamnați în trecut pentru infracțiuni contra mediului și să fi primit, în sesiunile din anii anteriori ale programului, pentru aceeași casă, finanțare pentru sistemul de încălzire. 

Finanțarea poate fi obținută o singură dată, pe sesiune, și cu privire la un singur imobil. În cazul în care imobilul este deținut în coproprietate, se va depune o singură cerere.

Persoanele care vor fi acceptate în program se vor prezenta la agențiile județene pentru protecția mediului, în scopul semnării contractului de finanțare nerambursabilă. Valabilitatea acestui contract este de 12 luni, de la data semnării. Proiectul de schimbare a sistemului de încălzire trebuie finalizat în 10 luni, de la semnare. În acest termen de 10 luni, după finalizarea proiectului, beneficiarul va beneficia de finanțare, scrie Avocatnet.ro.