Numărul propus de autorități pentru anul ce vine este cu aproape 300 mai mare decât cel acordat în anul 2019.

Beneficiarii biletelor de tratament vor putea obține un singur astfel de bilet, iar în ceea ce privește durata sejurului, aceasta va fi de 16 zile, iar a tratamentului balnear, de 12 zile.

Distribuirea biletelor se va face de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

 

Cine sunt beneficiarii biletelor

Potrivit CNPP, beneficiarii de bilete sunt cei asigurați în sistemul public de pensii și pensionarii din acest sistem, precum și despre cei care au dreptul la aceste bilete printr-un act normativ special.

Pentru a beneficia de biletele de tratament, persoanele în cauză trebuie să prezinte mai multe acte și anume:

  • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate (copie);
  • talonul de plată a pensiei (original sau copie);
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);
  • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).