Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) aduce vești bune pentru cetățenii din România care primesc ajutor social. Potrivit ANOFM, beneficiarii, care se angajează pe o perioadă de cel puţin doi ani, vor primi venitul minim garantat (VMG) timp de șase luni după începerea activităților de muncă.

Această măsură a fost adoptată din dorința de a sprijini persoanele care vor să iasă din starea de vulnerabilitate. Hotărârea a fost impusă cu ajutorul OUG nr. 101/2021.

Totodată, acest act normativ impune beneficiarilor de ajutor social, apți pentru muncă, să apeleze la agenţii pentru ocuparea forţei de muncă. În acest fel, persoanele vulnerabile vor putea găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale.

Prin această măsură, serviciile de ocupare a forței de muncă vor putea avea legături mai strânse cu beneficiarii de ajutor social. Astfel că vor putea ajuta persoanele din această categorie, care au un acces mai dificil pe piaţa muncii, să devină salariați.

Cine sunt persoanele apte pentru muncă?

O persoană din această categorie vulnerabilă, este considerată aptă pentru muncă dacă îndeplineşte următoarele condiţii: vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare.

Sancțiuni pentru nerespectarea prevederii

În caz contrar, neprezentarea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va fi considerată drept refuzul unui loc de muncă şi va conduce la încetarea ajutorului social. O nouă solicitare va putea fi depusă abia după o perioadă de 12 luni.

Conform Legii nr. 416/2001, persoanele apte de muncă (care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi) sunt luate în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.