„Sunt foarte bucuros că am semnat astăzi primele 9 proiecte de investiții care vor aduce plusvaloare economiei românești. Beneficiile pe care acestea le vor aduce trebuie privite din două perspective – cea a dezvoltării regiunii în care se va realiza investiția și cea a creării a aproape 2.000 de noi locuri de muncă”, a declarat  Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanțelor Publice. 

În prima etapă au fost selectate 9 proiecte cu o valoare totală de 1,3 miliarde de lei, pentru finanțarea cărora a fost aprobat ajutor de stat în valoare de 491,2 milioane de lei, dintr-un buget alocat de 614 milioane de lei. 
Aceste proiecte de investiții vor crea 1.947 noi locuri de muncă și vor contribui cu 515,1 milioane lei la dezvoltarea regională, prin taxele și impozitele suplimentare plătite ca urmare a implementării acestora.
Aceste proiecte investesc în industria auto, industria materialelor de construcții, industria aeronautică, sănătate și asistență socială.

Ministerul Finanțelor Publice administrează schema de ajutor de stat, instituită prin H.G. nr. 807/2014, care are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor cu impact semnificativ în economie prin finanțarea activelor corporale și necorporale aferente proiectelor de investiții.
Sesiunea de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare a fost deschisă la 10 septembrie 2018 și are un buget alocat de 614 milioane de lei. 

Totodată, pentru a asigura creșterea accesibilității companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat, Guvernul a aprobat recent o serie de modificări prin care s-a institui regula potrivit căreia vor fi analizate toate cererile de acord pentru finanțare depuse. Pentru toate proiectele de investiții care vor fi eligibile vor fi asigurate sumele necesare din bugetul alocat în prezent plus sumele suplimentare la rectificarea bugetară, respectiv prin legea anuală a bugetului.

De asemenea, s-a făcut o diminuare plafonului minim al proiectelor de investiții pentru a fi eligibile, de la 3 milioane de euro la 1 milion de euro.

Până în prezent au fost depuse 46 de cereri de acord pentru finanțare, pentru proiecte de investiții a căror valoare depășește 4,5 de miliarde de lei, pentru care se solicită ajutor de stat de peste 1,6 miliarde de lei.