Vești bune de la Ministerul Educaţiei! Numărul elevilor care vor beneficia de burse şcolare este în creștere

Ministerul Educaţiei a transmis recent informații privind creşterea cuantumului minim al burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi dublarea bugetului alocat burselor elevilor. Astfel, în anul şcolar 2020/2021, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor şcolare a fost de 1.418.331.

Totodată, la începutul anului şcolar 2021/2022, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor şcolare este de 1.421.467, informează Ministerul Educației.

„În data de 14.09.2021 Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a propus o serie de amendamente la ordinul ministrului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, conform adresei ataşate. Astfel, CNE a propus modificarea Art. 8 al OM 5576/2011 în următoarea formulare: „Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:[…]cazul 2: au rezultate deosebite la învăţătură – au obţinut media generală între 9.50 -10.00 …..” Ministerul Educaţiei a analizat propunerea Consiliului Naţional al Elevilor şi a promovat-o ca atare în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor, odată cu creşterea de 5 ori a cuantumului minim al bursei de performanţă, cu dublarea cuantumului minim al burselor sociale şi de merit şi creşterea cu 50% a bursei de studiu”, este transmis într-un comunicat.

Care este numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022?

De asemenea, este subliniat faptul că numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000, respectiv 47%, în raport cu numărul elevilor eligibili.

„Precizăm că bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Reamintim că în anul 2020 bugetul total, la nivel naţional, al burselor elevilor a fost de 270 milioane lei, în anul 2021 bugetul total al burselor elevilor a fost de 540 milioane lei, iar pentru anul 2022, aferent acestor creşteri, bugetul estimat propus este de peste 1,031 miliarde de lei (de cca. 4 ori mai mare în raport cu bugetul de burse al anului 2020)”, a completat Ministerul Educației.