Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a finalizat o licitație privind „Studiu de Sustenabilitate si Eficientizare a Retelei Feroviare din România”.
Guvernul României a aprobat prin HG nr. 666/2016 Master Planul General de Transport, prescurtat MPGT, introducând o viziune multianuală privind întreținerea și dezvoltarea durabilă a rețelei de transport din România. În ceea ce privește rețeaua feroviară, documentul are ca obiectiv principal modernizarea coridoarelor și liniilor principale TEN-T, reducând în același timp rețeaua administrată de stat la o dimensiune sustenabilă din punct de vedere economic și social.

ARF trebuie să identifice soluții pentru asigurarea sustenabilității financiare a rețelei feroviare în ansamblu, cât și a fiecărei linii în parte. Lista liniilor de cale ferată care fac obiectul prezentului studiu se regăsește în Anexa de la acest Caiet de Sarcini. În anexa, sunt enumerăte un număr de 113 linii. De asemenea, strategia de eficientizare a rețelei feroviare va contribui la o mai bună canalizare a fondurilor de întreținere și de investiții. Rezultatul final al achiziției serviciului documentației întocmite de prestator o analiză complexă a rețelei, inclusiv analize cost-beneficiu a rețelei feroviare din România, și va propune soluții care să fie puse în aplicare de ARF și CFR SA în vederea creării unei rețele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic și financiar.

Licitația a fost câștigată de Synergetics Corporation SRL, fiind singura firmă care a participat la liciație.Oferta câștigătoare a fost de 4,399 milioane lei, fiind cu numai 200 lei mai mică decât estimarea specialiștilor din cadrul ARF. Contractul este finanțat din bani europeni și prevede furnizarea unor studii de piață și cercetare economic, sondaje și statistici, calculare a costurilor, monitorizare a costurilor, servicii de consultanță în infrastructură și servicii de asistență pentru guvern.

 


Te-ar putea interesa și: