'Riscul de creditare se împarte între creditor şi consumator, iar returnarea sau transferarea către creditor a garanţiei sau a veniturilor obţinute din vânzarea garanţiei este suficientă pentru rambursarea totală a creditului', se menţionează în proiect.

Proiectul cuprinde şi prevederi referitoare la dobânzile penalizatoare, respectiv faptul că acestea se aplică la valoarea principalului restant, nu la soldul creditului şi 'nu trebuie să depăşească cuantumul necesar pentru a compensa creditorul pentru costurile suportate în urma nerambursării', se precizează în proiect. De asemenea, se prevede ca, după declararea scadenţei anticipate, să se poată percepe doar o dobândă de penalizare care nu poate depăşi dobânda legală, iar pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare.

Documentul mai prevede ca, în cazul imposibilităţii clientului de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul. Banca trebuie să facă debitorului o propunere, în scris, de reeşalonare sau de refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului. 'În orice situaţie, rata dobânzii aplicabile anual sumei trase din credit nu poate fi mai mare de 15%', se precizează în proiect.

Iniţiativa ANPC mai prevede ca, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află în şomaj, reducere drastică a salariului sau deces, dobânda penalizatoare nu poate depăşi cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistra restanţă. Prin reducerea drastică a salariului se înţelege o reducere de cel puţin 15% din valoarea acestuia, iar dobânda penalizatoare limitată la două puncte va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

În plus, potrivit documentului, creditorii trebuie să poată face dovada că au depus toate diligenţele în vederea evitării declarării scadenţei anticipate, iniţierii procedurilor de executarea silită a consumatorilor ori vânzarea debitelor restante către societăţile de recuperare creanţe.

De asemenea, creditorii trebuie să ofere consumatorilor cu restanţe cel puţin următoarele soluţii: un plan de reeşalonare, sau posibilitatea refinanţării utilizând una din ofertele curente ale creditorului. 'În orice situaţie, soluţiile oferite vor ţine cont de situaţia consumatorului, nu impun costuri suplimentare pentru consumator, nu determină o reevaluare a bunului adus în garanţie, decât la solicitarea expresă a consumatorului, şi, de asemenea, nu impun o altă garanţie', se mai arată în proiectul ANPC.

Potrivit documentului, perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi executarea silită este cuprinsă între trei şi şase luni.

În ceea ce priveşte împrumuturile în monedă străină, proiectul menţionează că banca trebuie să se asigure că în contractul de credit este cuprins dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă, precum şi alte posibilităţi de reducere a costurilor de creditare. 'Moneda alternativă poate fi orice monedă din portofoliul băncii în care banca acordă credit, la alegerea consumatorului. Cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb stabilită de Banca Naţională a României, aplicabilă în ziua realizării conversiei sau rata de schimb stabilită în contract ori agreată de părţi numai dacă aceasta este mai avantajoasă pentru consumator', se precizează în proiectul de act normativ.

AGERPRES