Veniturile totale medii lunare au reprezentat în primul trimestru, în termeni nominali, 2.577 lei pe gospodărie şi 967 lei pe persoană. Totodată, cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în acelaşi interval, în medie, de 2.263 lei lunar pe gospodărie (850 lei pe persoană) şi au reprezentat 87,8% din nivelul veniturilor totale.

Datele INS relevă, de asemenea, că din veniturile totale, veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.211 lei lunar pe gospodărie (830 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 366 lei lunar pe gospodărie (138 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (53,3% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (25,2%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,4%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,0%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (14,2%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (12,6%).

Potrivit INS, mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,3%).

Potrivit INS, mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum. Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în primul trimestru, în medie, 38,1% din consumul gospodăriilor.AGERPRES