Veniturile din TVA sunt diminuate cu 1,309 miliarde lei, din care 1,07 miliarde lei reprezintă alocări suplimentare către bugetele locale, sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate sunt revizuite în scădere cu 1,476 miliarde lei, veniturile din impozitul pe venit şi salarii scad cu 103,5 milioane lei, iar veniturile din capital cu 100 milioane lei.

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma rectificării bugetare sunt cele din accize: – plus 210,5 milioane lei, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi – plus 908,2 milioane lei reprezentând venituri încasate din închirierea benzilor de frecvenţă (echivalentul a 204,1 milioane euro), venituri nefiscale – plus 685,7 milioane lei, reprezentând, în principal, vărsăminte din venitul net al Băncii Naţionale a României, alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice – plus 90 milioane lei.

Potrivit proiectului de act normativ, cheltuielile de personal cresc cu 59,8 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 98,6 milioane lei, cheltuielile cu subvenţiile se majorează cu 143 milioane lei la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând – 100 milioane lei sume aferente schemei de ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011 – 2012 asupra culturilor agricole, conform Hotărârii Guvernului nr.897/01.09.2012 şi 43 milioane lei plăţi aferente bunăstării păsărilor pentru anul 2012.

Cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile se majorează, pe sold, cu 212,4 milioane lei, din care la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 257 milioane lei reprezentând avansuri aferente plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, iar capitolul ‘Alte cheltuieli’ se majorează cu 47,2 milioane lei.

Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc cu 16 milioane lei, fondurile de rezervă se diminuează cu 109,6 milioane lei, cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu 5,4 milioane lei, cheltuielile de capital se reduc cu 64,8 milioane lei, iar bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminuează cu suma de 1,7 milioane lei.
Sursa: Agerpres