Totalul veniturilor din primele nouă luni din 2012 reprezintă un grad de realizare de 99,7% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice pentru ANAF, după rectificarea bugetară din luna august (123,763 miliarde lei).

Ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de ANAF în perioada menţionată a crescut cu 0,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

La bugetul de stat, faţă de primele nouă luni din 2011, s-a înregistrat o creştere, în termeni nominali, cu 8,8 % a veniturilor colectate, respectiv cu 6,778 miliarde lei (de la 76,838 miliarde lei în anul 2011 la 83,616 miliarde lei în 2012).

La impozitul pe profit s-au încasat venituri mai mari cu 475,2 milioane lei, respectiv cu 6,2 %, la impozitul pe venit s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 1,718 miliarde lei (respectiv cu 12,5 % mai mult).

Încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 36,206 miliarde lei, cu 6,2 % mai mari decât încasările din anul 2011 (34,081 miliarde lei), respectiv cu 2,125 miliarde lei mai mult decât în anul precedent.

Încasările din TVA au fost mai mari în primele nouă luni ale anului 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, cu 8,3% (3,197 miliarde lei) pentru operaţiunile interne şi cu 8,6% (440,9 milioane lei) la importul de bunuri.

În ceea ce priveşte restituirile din taxa pe valoarea adăugată, acestea au fost cu 16,1% mai mari decât cele operate în aceeaşi perioadă a anului 2011, respectiv 11,703 miliarde lei faţă de 10,083 miliarde lei. La accize, încasările la bugetul de stat realizate în primele nouă luni ale anului 2012 au fost, în termeni nominali, cu 8,8% mai mari faţă de cele încasate în anul 2011 (15,345 miliarde lei – cumulat 9 luni 2012 faţă de 14,108 miliarde lei – cumulat 9 luni 2011).

Potrivit ANAF, creşterea încasărilor din accize se datorează atât îmbunătăţirii activităţii de colectare (în condiţiile în care cursul de schimb a înregistrat o creştere nesemnificativă, de la 4,2655 lei/euro în 2011 la 4,3001 lei/euro în 2012), cât şi a faptului că începând cu data de 1 iulie 2012 s-au înregistrat creşteri de cote la tutun, acciza totală fiind de 79,19 euro/1.000 ţigarete, comparativ cu 76,6 euro/1.000 ţigarete până la data de 30 iunie 2012.

În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale, se constată că s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent ale sumelor colectate, ca urmare a măsurilor privind extinderea bazei de impozitare, precum şi a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de colectare.

La bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate veniturile încasate au înregistrat în perioada de referinţă o creştere cu 1,541 miliarde lei, respectiv cu 14,2 % , în termeni nominali, faţă de primele nouă luni din 2011.

Evoluţia veniturilor acestui buget a fost influenţată de mai mulţi factori – începând cu luna februarie 2012, veniturile realizate au inclus şi contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback) în sumă de 1,154 miliarde lei, începând cu luna mai 2012, ca urmare a recalculării veniturilor din pensii datorate acestui buget, sumele colectate au fost mult diminuate, cu circa 90 milioane lei urmare recalculării contribuţiilor datorate de pensionari (diminuare lunară a veniturilor, pentru un număr de circa 2.200.000 pensionari cu pensia lunară sub 740 lei, care nu mai contribuie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate), precum şi cu circa 88 milioane lei urmare restituirii unor sume din cele reţinute anterior pensionarilor cu pensii mai mici de 740 lei.

La bugetul asigurărilor sociale de stat, faţă de primele nouă luni 2011 s-a înregistrat o creştere cu 348,1 milioane lei, respectiv cu 1,3%, în termeni nominali, în condiţiile în care, datorită creşterii cotei de contribuţie, contribuţia la Pilonul II de pensii a fost cu 395 milioane lei mai mare faţă de cea virată în aceeaşi perioadă a anului 2011 ( 1,849 miliarde lei – cumulat nouă luni 2012 şi 1,454 miliarde lei – cumulat nouă luni 2011).

La bugetul asigurărilor pentru şomaj, faţă de perioada similară a anului 2011 s-a înregistrat o creştere cu 37,4 milioane lei, respectiv cu 3,8 % , în termeni nominali.
Sursa: Agerpres