Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a anunțat că, în 2020, peste 500 de localități vor beneficia de cadastrare gratuită prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Cheltuielile vor fi acoperite din fonduri externe nerambursabile.

În 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație servicii de cadastrare gratuită pentru 510 localități.

Până în momentul de față, au fost finalizate lucrările în 79 de localități vizate de cadastrări, iar în alte 2.010 localități se desfășoară lucrări de cadastrare, arată datele publicate de ANCPI.

Când se încheie programul PNCCF?

Programul PNCCF se va încheia în anul 2023, iar autoritățile intenționează ca până atunci să cadastreze gratuit toate imobilele care nu sunt prinse în prezent în evidențele oficiale.

De asemenea, acest proiect are drept scop de a stimula economia rurală, de a dezvolta infrastructura, dar și de a încuraja creșterea și dezvoltarea socială.

Criterii de selecție:

  • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Ce alte activități se desfășoară?

După cum este stipulat în Legea nr. 7/1996, în cadrul programului național de cadastrare gratuită se desfășoară, pe lângă efectuarea de măsurători, mai multe activități precum:

  • activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie;
  • activități de informare și conștientizare a publicului;
  • dezvoltare și mentenanță a sistemelor informatice;
  • conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital;
  • tehnică de calcul și de stocare;
  • alte activități ce decurg din derularea PNCCF.

Potrivit ANCPI, până în momentul de față, peste 30% din totalul imobilelor din România au fost cadastrate, adică aproape 14 milioane de imobile dintr-un total estimat de 40 de milioane.